ÄventyrsCompaniet

ÄVENTYRS

COMPANIET

TEAMBUILDING

TILLSAMMANS KAN MAN ÅSTADKOMMA MER

TEAMBUILDING INNEBÄR
- Att förstå sin roll i gruppen
- Att lyssna
- Att utveckla relationer i gruppen
- Att kommunicera bättre
- Att se styrkan med olikheter
- Att ta ansvar
- Att känna tillit
- Att förstå vad lagarbete innebär


UPPLEVELSEBASERAD INLÄRNING
Våra Teamövningar bygger på upplevelsebaserad inlärning. Deltagarna är engagerade i upplevelsen istället för att som traditionellt, tala om och lyssna till teorier om gruppsamverkan och ledarskap.

REWIEWING
Alla våra övningar kopplas till uppföljningssamtal i gruppen, sk reviewing. Samtalens uppgift är att inom gruppen tydliggöra beteenden och mönster som kan relateras till den dagliga arbetssituationen och förbättra och utveckla gruppens sätt att arbeta. I denna process är feedback ett viktigt instrument. vilket vi lär oss att ta emot och ge på bästa sätt.

VAD ÄR TEAMBUILDING
Teambuilding är en form av medvetandeträning som hjälper människor till insikten att de är mer framgångsrika tillsammans än som enskilda individer.

Teambuilding är också ett sätt att öka människors uppskattning för varandras person och kunskaper. Varför? Därför att uppskattning är den bästa drivkraften för samarbete. Och samarbete är den bästa förutsättningen för framgångsikt företagande.

Med naturen som verktyg skapar vi situationer och problem som Ert team ska lösa tillsammans. Situationerna är sammansatta utifrån Ert företags mål och syften och är optimerad för att vässa deltagarnas förmåga till att hitta kreativa samförståndslösningar på olika nivåer.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna